in Dolgusha village, Gorodetsky district, Nizhny Novgorod region

153cb24975.jpge883804aa7.jpg